Hvem er vi

Kontakt

 

Bamsehospitalet IMCC, Blegdamsvej 3B, 2200 København N

Email: Bamsehospitalet@IMCC.dk

CVR: 30865219

 

 

Følg os her

Facebook Instagram Youtube

Støt os

 

Via bankoverførsel til vores konto i Merkur Bank

Reg-nr: 8401 Konto-nr: 1738626

Mærket "Bamsehospitalet" i emnefeltet.

 

 

Læs mere her

Om donation Om fradragsregler Som frivillig

- en del af IMCC

®

Hvem er vi?

Bamsehospitalet® er en aktivitet under studenterorganisationen International Medical Cooperation Committee (IMCC). IMCC er en frivilligt drevet paraplyorganisation, der danner rammen for op til 30 aktiviteter, der alle er involverede i sundhedsfremmende frivilligt arbejde. Bamsehospitalet® arbejder forebyggende med at forbedre børns forhold til sundhedsvæsenet, samt give børnene en viden om både den syge og den raske krop.

 

 

Aktiviteten Bamsehospitalet® består af to underprojekter: Bamsehospitalet og Sund Krop. Herigennem arbejder frivillige sundhedsstuderende for gennem leg og læring at give børn et mere positivt syn på sundhedsvæsenet, samt lære dem om kroppen når den er hhv. syg og rask. Bamsehospitalet® har gennem et mangeårigt samarbejde med Børneulykkesfonden fortsat kunnet arbejde for at forberede børn på, hvad der vil ske hvis ulykken er ude, og de skal på hospitalet. Bamsehospitalet® modtager årligt økonimisk støtte fra Børneulykkesfonden og IMCC. Herudover ansøger frivillige løbende fonde om alle øvrige økonimiske midler.

 

 

Bamsehospitalet organisation består af en national styregruppe og fem lokalafdelinger rundt om i landet. Den nationale styregrupper består af national aktivitetsleder (NAL), en national økonomiansvarlig (NØA) og yderligere 2-6 medlemmer og suppleanter fra forskellige lokalafdelinger. Den nationale styregruppe vælges én gang årligt og bestrider det overordnede ansvar for Bamsehospitalet® som samlet aktivitet med de to underprojekter (Bamsehospitalet og Sund Krop). Den nationale styregruppe arbejder derudover med fælles fundraising, PR, internationale samarbejder, kompetenceudvikling og fællesskab på tværs af lokalafdelingerne.

Hver lokalafdelingerne består af en lokal aktivitetsleder (LAL), en sekundær lokal aktivitetsleder (SLAL), en lokal økonomiansvarlig (LØA) og som oftest af en øvrig styregruppe på 5-15 frivillige studerende. Styregruppen er i fællesskab ansvarlige for den lokale drift, arrangmentafholdelser og videreudvikling af projektet.

 

 

Projektet Bamsehospitalet findes i hver lokalafdeling, mens Projekt Sund Krop indtilvidere (pr. maj 2017) er at finde i Aarhus og København. Ønsker du at vide mere, find den relevante kontaktinformation nedenfor.

 

Aarhus

Lokal aktivtetsleder:

Mathias Sylvest Jespersen

 

mail:

bamsehospitalet-aarhus@imcc.dk

sundkrop-aarhus@imcc.dk

Odense

Lokal aktivtetsleder:

Ann-Louise Rud Andersen

 

mail:

bamsehospitalet-odense@imcc.dk

 

Aalborg

Lokal aktivtetsleder:

Monica Lykke Olesen

 

mail:

bamsehospitalet-aalborg@imcc.dk

sundkrop-aalborg@imcc.dk

København

Lokal aktivtetsleder:

Nikoline Møller Lynnerup

 

mail:

bamsehospitalet-kbh@imcc.dk

sundkrop-koebenhavn@imcc.dk

Esbjerg

Lokal aktivtetsleder:

Louise Pelsen

 

mail:

bamsehospitalet-esbjerg@imcc.dk

 

Nationalt

National aktivtetsleder:

Kristine Svinning Valeur

 

mail:

bamsehospitalet@imcc.dk

sundkrop@imcc.dk