For institutioner

Kontakt

 

Bamsehospitalet IMCC, Blegdamsvej 3B, 2200 København N

Email: Bamsehospitalet@IMCC.dk

CVR: 30865219

 

 

Følg os her

Facebook Instagram Youtube

Støt os

 

Via bankoverførsel til vores konto i Merkur Bank

Reg-nr: 8401 Konto-nr: 1738626

Mærket "Bamsehospitalet" i emnefeltet.

 

 

Læs mere her

Om donation Om fradragsregler Som frivillig

- en del af IMCC

®

For institutioner

Bamsehospitalet besøger hospitaler, biblioteker, børnehaver, messer o.l., mens Sund Krop primært besøger skoleelever i indskolingen. Som udgangspunkt er besøg fra både Bamsehospitalet og Sund Krop gratis - dog kan der forekomme transportomkostninger, hvis vi skal et stykke væk. Derudover vil der ved besøg af Sund Krop altid være udgifter til organer.

 

Kontakt din lokalafdeling, hvis du er interesseret i at din institution får besøg af Bamsehospitalet eller Sund Krop, eller læs mere her, hvis I er interesserede i at støtte Bamsehospitalet® med en virksomhedsdonation.

Bamsehospitalet® med Danske Hospitalsklovne i BRUUNs Galleri

Hvert år i februar besøger Bamse-hospitalet i samarbejde med Danske Hospitalsklovne BRUUNs Galleri i Aarhus, hvor dele af stueetagen om-dannes til et bamsehospital med senge, scannere og store røde næser. Arrangementet er åbent for alle for-bipasserende. Se mere her.

Det siger andre:

 

Bamsehospitalet® og Københavns Brandvæsen

Bamsehospitalet afholder tilbage-vendende arrangementer hos Kø-benhavns Brandvæsen. Ved 1-1-2-dagen i februar og Kulturnatten i ok-tober, stiller Bamsehospitalet op med Brandvæsenet, mens Bamse-hospitalet på Panum jævnligt får be-søg af en brandbil eller to.

Bamsehospitalet® og Børneulykkesfonden

Bamsehospitalet støttes af Børne-ulykkesfonden (BUF) i den fælles mission om at forberede børn på, hvad der vil ske, hvis ulykken er ude og de skal på hospitalet. Bamsehos-pitalet deltager jævnligt ved BUFs mange arrangementer, bl.a. Centi-metermaraton og Den Gyldne Sofus.

Bamsehospitalet Aarhus var i efteråret 2016 på besøg hos Børnegården Uhrhøj:

"Bamselæger holdt konsultationer med cirka 80 børn.

Vi vil gerne sige tak til ”bamsehospitalet” for en fantastisk oplevelse. God ide med ”stationer” børnene skulle besøge. En pige fik en særlig oplevelse, hun var fra Iran og taler ikke meget i gruppen endnu. Nilufar, en af bamselæger kunne tale hendes sprog farsi/persisk med hende, og fulgte hende på stations besøgene. Pigen strålede, og var så stolt.

 

Godt koncept. Børnene fik afdramatiseret hospitalsverdenen. Nogle af børnene har ikke stiftet bekendtskab med lægen endnu. Det var så fint og respektfuldt, at lægen kom ud i venteværelse for at hente næste barn. Gav hånd og fulgte barnet ind på første station. Konsultationen. Børnene fik udfyldte sedler med sig (konsultationspapirer og røntgenpapirer) hvilket betød, at de bagefter kunne snakke med medarbejderne på stuen – og endeligt med deres forældre. Børnenes bamser havde fået forbindinger på, og det fortalte børnene, at de synes var sjovt. Medicinen, chokolade knapperne var et hit.

 

Noget af det mest fantastiske var, at de medicinstuderende tog sig den tid det tog. De var i høj grad nærværende sammen med børnene. Hvert barn fik megen taletid. Konsultationen alt i alt tog nok en ½ time. Røntgenbillederne var et stort hit. En voksen udviklingshæmmet, medarbejder i skånejob fik sig en rigtig god oplevelse med de studerende. Hun havde også taget sin bamse med, og den fik også behandling. De studerende taklede kommunikationen med hende suverænt.

Kæmpe stor tak til alle for indsatsen. Vi satser på at sende noget til Vejle Amts Folkeblad her i weekenden. Det håber vi, at I er indforstået med.

 

De bedste hilsner fra alle Børnegårdens børn og voksne

Connie Tougaard, Pædagogisk leder."